previous pauseresume next

بازدید عیدانه معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه از بیمارستان فاطمیه بادرود

جناب آقای دکتر یوسفی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع انسانی  و دکتر جهانپور مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان فاطمیه بادرود دیدار نموده  و از بخش جدیدالاحداث اورژانس که به تازگی بهره برداری عملیاتی آن آغاز گردیده و نیز روند بهسازی و نوسازی اتاق عمل  بازدید بعمل آمد.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با اصحاب رسانه ؛ هدف از بازدید دو روزه از شهرستان نطنز و بادرود را سرکشی از ساختمانهای نیمه تمام در دست احداث نطنز و پیگیری مطالبات و دغدغه های بهداشتی و درمانی مردم به ویژه تسریع در راه اندازی اتاق عمل، احداث خانه پزشکان ، تعمیر بخش جراحی ، احداث ساختمان CCU  و ICU ، محوطه سازی و فضای سبز و  تکمیل سردرب  بیمارستان فاطمیه بادرود عنوان کرد .
وی همچنین راه اندازی ساختمان زباله سوز، تهیه دستگاه خشک کنی واحد رختشویی ، تهیه هوا ساز را از دیگر تصمیماتی برشمرد که در این بازدید صورت گرفت .