previous pauseresume next

بهره برداری از کلینیک تخصصی بیمارستان فاطمیه بادرود

دکتر حسنعلی احمدی رییس بیمارستان فاطمیه بادرود در گفتگوی کوتاهی با این سایت از افتتاح و بهره برداری از کلینیک تخصصی این بیمارستان خبر داد.این ساختمان با هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال از سوی دکتر حسنعلی محققی خیر محترم بخش سلامت مورد بازسازی قرار گرفت.ضمنا کلیه لوازم پزشکی و اداری این واحد از طریق خیرین محترم منطقه تامین و تجهیز گردیده است.