previous pauseresume next

دومین نشست هم اندیشی پزشکان متخصص بومی بادرود

در این نشست جمعی از پزشکان متخصص بومی بادرود به اتفاق دکتر محققی و دکتر باغبانیان از  بخش های مختلف بیمارستان بازدید و از کم و کیف ساخت و تکمیل  پروژه های درمانی مطلع شدند.به گفته یکی از حاضران ؛ تاکنون دکتر محققی از خیرین سلامت بیش از یک و نیم میلیارد تومان برای راه اندازی وساخت بخش های داخلی و بستری ؛ آزمایشگاه ؛ رادیولوژی ؛ کلینیک تخصصی پزشکان ، و.... هزینه نموده استدکتر علی باغبانیان نیز گفت این انجمن بنا به درخواست تعدادی از پزشکان منطقه و حمایت مسوولان دانشگاه علم پزشکی اصفهان راه اندازی و تشکیل گردید.وی گفت در مدت یک سال اخیر پیگیری های مستمری در خصوص بخش سلامت و ارتقای واحد های مختلف بیمارستان با مسوولان وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است که تفاهم نامه ۱/۲۱۰ میلیارد تومانی و ۱/۱۰۰ میلیارد تومانی جهت توسعه فضای بیمارستان ؛ اتاق عمل و اورژانس؛ طرح تحول سلامت با دانشگاه علوم پزشکی استان وشبکه بهداشت و درمان نطنز انجام شده است.ایشان از همکاری مسوولان منطقه به ویژه بخشدار و شهردار و شورای شهر بادرود تقدیر نمود.در ادامه تعدادی از پزشکان حاضر از جمله آقایان دکتر حسین نیکزاد مدیر عامل مجمع خیرین سلامت کاشان ، دکتر کاملی جراح و متخصص چشم ؛ به بیان نقطه نظرات خود و همچنین نحوه همکاری با مجموعه بیمارستان پرداختند.طبق مصوبه نشست دوم ؛ مقرر گردید  هریک از پزشکان بومی متخصص ماهی یکبار جهت درمان بیماران در بیمارستان فاطمیه به طبابت مشغو شوند . همچنین دکتر علیرضا کاملی و دکتر رمضانیان آماده سرمایه گذاری در بیمارستان بادرود شدند. دکتر کاملی بخشی از تامین ست کامل چشم پزشکی را جهت معالجه بیماران تقبل نمود .مقرر شد اعضای  انجمن خیرین سلامت بادرود نشستی با مجمع  خیرین سلامت کاشان با مدیریت دکتر حسین نیکزاد داشته باشند .و در پایان آقای محمد احمدی مدیریت بیمارستان به ارائه گزارشی از آمار مراجعین به شرح ذیل پرداختند :در مدت ۸ ماه گذشته نزدیک به ۱۰ هزار نفر به واحد های مختلف بیمارستان مراجعه نموده اند. در صورت راه اندازی اتاق عمل بیمارستان ؛ قطعا بیماران بیشتری مراجعه خواهند کرد