previous pauseresume next

دیدار رییس بیمارستان فاطمیه بادرود با وزیر بهداشت

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ هیئتی متشکل از نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان نطنز و دکتر حسن شاهون مدیر شبکه بهداشت و درمان نطنز و دکتر حسنعلی احمدی و دکتر محققی با مقام عالی وزارت دیدار و گفتگو کردند.ابتدا شرح حالی از بیمارستان فاطمیه بادرود توسط جناب آقای فیروزی و دکتر حسنعلی احمدی ارائه گردید و جهت تکمیل و تجهیز بخش اورژانس و اتاق عمل و بخش هاس ccu و ICU قول مساعدی از وزیر گرفته شد .این دیدار با هماهنگی و پیگیری جناب آقای فیروزی انجام گردید .لذا پرسنل و مدیریت بیمارستان فاطمیه بادرود از تلاش های فراوان جناب آقای فیروزی قدردانی و تشکر می نمایند و امیدواریم با پیگیری مجدانه ایشان در آینده شاهد شکوفایی و تجهیز بیمارستان باشیم.