previous pauseresume next

روز جهانی قدس

جمعه ۱۸ خردادماه در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مسئولین و کارکنان بیمارستان فاطمیه بادرود ، همچون سالهای گذشته همگام و همراه با مردم آزاده و روزه دار شهر بادرود، در راهپیمایی روز قدس حضور یافته و یکصدا با فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا نفرت و انزجار خود را از جنایت رژیم غاصب صهیونیست نشان دادند.

بیمارستان فاطمیه بادرود با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس، آرمان فلسطین را عهدی ناگسستنی دانسته و با فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی برای ملت مظلوم فلسطین حماسه روز قدس سال ۱۳۹۷ را رقم زدند و این بار نیز چون گذشته، با نمایش مجدد وحدت و اقتدار ملی، پیام همبستگی خود رابه مردم مظلوم فلسطین اعلام نمودند.